This is the website of Rob Mimpriss, the short-story writer. Read reviews and samples of my books, contact me to organise an event, or learn how my writing has been shaped by the intellectual heritage of Wales.

Poster advertising Rob Mimpriss’s support for Leanne Wood as leader of Plaid Cymru Poster advertising Rob Mimpriss’s support for Leanne Wood as leader of Plaid Cymru

See all supporters

Rydw i’n 47 mlwydd oed. Mi ddes i’n aelod o Blaid Cymru mewn dicter a siom pan ddychwelodd y Ceidwadwyr i lywodraeth yn San Steffan yn 2015.

Rydw i wedi cefnogi Plaid Cymru yn ffyddlon drwy fy holl fywyd fel oedolyn. Ar yr un pryd roedd llywodraeth Prydain yn manteisio ar Gymru ac yn anywybyddu Cymru, ac arweinydd ar ôl arweinydd yn cael ei feio am fethu sicrhau’r fuddugoliaeth roedd ein gwlad ni a’n plaid ni ei angen. Mi ges i fy ngwatwar yn aml am fod yn aelod o blaid ‘heb ddyfodol’, a fy nghondemio weithiau yn ‘genedlaetholwr cas’. Roedd anwybodaeth a rhagfarn yn gyffredin yng Nghymru, a chenedlaetholwyr yn nhyb llawer yr un fath â ffasgwyr.

Rydw i’n credu bod egwyddorion asgell chwith Leanne Wood yn cynrychioli’r newid mae llawer yn chwilio amdano. Rydw i’n credu bod Leanne yn chwalu’r rhagfarnau rydw i wedi eu gweld a’u profi. Mae Leanne yn boblogaidd ac yn egwyddorol, ac felly rydw i’n ei chefnogi fel arweinydd Plaid Cymru.

I am forty-seven years old. I became a member of Plaid Cymru in rage and disappointment when the Conservatives returned to government in Westminster in 2015.

I have supported Plaid all my adult life. I did faithfully as Wales was exploited and ignored by the British government, and as party leader after party leader was blamed for failing to achieve the electoral breakthrough Wales needs. Much of the time I was shouted at as an evil 'nat', and most of the time I was laughed at because my party had no future. Ignorance and prejudice were so common in Wales that nationalists were considered no better than fascists.

I believe that Leanne Wood’s left-wing principles represent the change that many in Wales are seeking. I believe that Leanne is breaking down the prejudices that I have experienced. Leanne is popular, but she is also principled, and for this reason I support her as leader of Plaid Cymru.